SPARK

SPARK - Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne

Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne er etableret af KL og Forhandlingsfællesskabet i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2015, og fem konsulenter er nu klar til til at tilbyde hjælp rundt omkring i kommunerne.

SPARK tilbyder støtte og sparring til ledere og medarbejderrepræsentanter på den enkelte arbejdsplads, og målet er, at I sammen skal få viden og redskaber til at arbejde videre med arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø efterfølgende.

SPARK søger lige nu to konsulenter til teamet. Læs mere her.