Arbejdstidsaftale 08 på undervisningsområdet

Af: Personaleweb DLF KL LC
2. oktober 2008

Målet med 'Arbejdstidsaftale 08' er at skabe gode rammer for folkeskolens, ungdomsskolens, sprogcentres og voksenspecial­undervisningsinstitutioners udvikling og understøtte dem som attraktive arbejdspladser.

De enkelte kommuner og de lokale repræsentanter for Danmarks Lærerforening og Uddannelsesforbundet er forpligtet til at forhandle om overgang til lokal 'Arbejdstidsaftale 08.'

Se hvilken arbedjstidsaftale, der arbejdes efter i din kommune ved at klikke dig ind på Danmarkskortet.

Guides og værktøjer

Der er udabejdet procesguides og værktøjer til aftalerne inden for de forskellige undervisningsområder. De hjælper med at implementere de nye aftaler og beregne løn efter de nye aftaler.

Oversigt over aftalerne under 'Arbejdstidsaftale 08'

Arbejdstidsaftale 08: for lærere ved voksenspecialundervisning

Aftalen gælder for:

  • Aftalen omfatter lærere ved specialundervisning for voksne, som er ansat ved selvstændige kommunale institutioner for voksenspecialundervisning, hvor der lokalt er indgået aftale om anvendelse af denne aftale.

Aftale om arbejdstid for lærere ved kommunale sprogcentre 2008

Aftalen gælder for:

  • Lærere ved kommunale sprogcentre, hvor der lokalt er indgået aftale om anvendelse af denne aftale.
  • Ledere, der er tillagt mere end 30 procent af arbejdstiden til undervisning, og hvor der lokalt er indgået aftale om anvendelse af denne aftale.

Aftale om arbejdstid for børnehave­klasse­ledere 2008

Aftalen gælder for:

  • Aftalen gælder for børnehaveklasseledere i den kommunale folkeskole ansat i kommuner, hvor der lokalt er indgået aftale om anvendelse af denne aftale.

Aftale om arbejdstid for lærere i folkeskolen 2008

Aftalen gælder for:

  • Lærere i den kommunale folkeskole.
  • Lærere på døgninstitutioner med intern skole ansat i kommuner, hvor der lokalt er indgået aftale om anvendelse af denne aftale.

Aftale om arbejdstid for månedslønnede lærere ved ungdomsskolens heltidsundervisning 2008

Aftalen gælder for:

  • Lærere i den kommunale ungdomsskole, som er beskæftiget ved ungdomsskolens heltidsundervisning.

Om aftalen

KL og Lærernes Centralorganisation har i 2008 indgået en central arbejdstidsaftale – 'Arbejdstidsaftale 08.'

Procesguides og værktøjer

Der er udabejdet procesguides og værktøjer til aftalerne inden for de forskellige undervisningsområder.

De hjælper med at implementere de nye aftaler og beregne løn.

Fortolkninger og uddybninger

Her finder du uddybninger og fortolkninger fra de centrale parter bag aftalen Arbejdstid 08.

Kontakt

Andreas Bang, DLF, anba@dlf.org, 3369 6300

Janne Vinderslev, KL, jai@kl.dk, 3370 3244